• Mezinárodní vědecko-somatický kongres

  Uzdravení prenatálních traumat

  Tento jedinečný formát interaktivního setkání se zkušenými odborníky vám přinese aktuální vědecké poznatky a souvislosti a také prostor pro přímý prožitek a vlastní somatickou zkušenost. Pozornost budeme věnovat uzdravování nevědomých traumatických otisků z počátečního období našeho života a jejich silnému vlivu na to kým jsme a jak se cítíme a chováme v dospělosti.

  Akce již proběhla

Video záznamy

 

Tématicky budeme odhalovat souvislosti, které přináší nový obor prenatální a perinatální psychologie. Ukážeme si praktické možnosti, jak vědomě přistoupit k uzdravování nepříznivých zážitků, které mají svůj původ z období v děloze matky až po první rok života. A také se budeme zabývat tím,  jak zmírnit či neutralizovat negativní vlivy těchto počátečních otisků na náš život.

Naše prvotní životní zážitky mohou na buněčné úrovni zanechat hlubokou stopu a ovlivňovat tak celý náš život. Máme příležitost si to uvědomit a konstruktivně nahlédnout, zpracovat a integrovat to, co nám v tomto směru už neslouží, a být tím, kým v jádru skutečně jsme.

Záměrem akce je také díky těmto poznatkům a prožitkům vyvolat společenskou změnu v přístupu k tomuto velmi významnému počátečnímu období lidských životů a podpořit tak prevenci vzniku dětských traumat.

Zdravý přístup k počátkům našeho života posílí a osvobodí nás i příští generace.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI BÝT SOUČÁSTÍ TOHOTO INTERAKTIVNÍHO SETKÁNÍ S ODBORNÍKY Z PRAXE JAK NA ŽIVO, TAK ON-LINE.

JE ZAJIŠTĚN OBOUSMĚRNÝ ANGLICKO-ČESKÝ PŘEKLAD.

Uzdravení prenatálních traumat

To, čeho jsme si vědomi, můžeme měnit. To, čeho si nejsme vědomi, mění nás.

Anthony de Mello, Bdělost

Pořadatelé

Přehled programu

 • pátek 3. května 2024

  09:30 - 11:30 On-line
  Vědomé embryo - fenomenologické okno do našeho prenatálního života
  Jaap van der Wal

  13:00 - 15:00 On-line
  Prenatální vztahovost - Děloha jako determinující matrix, kým se stáváme
  Matthew Appleton

  15:30 - 17:30 On-line
  Formování vědomí dítěte a Mayská epistemologie
  Apab’yan Tew

  18:30 - 20:00 Ze záznamu
  Bezpečí jako prevence i podmínka uzdravení traumatu optikou polyvagální teorie
  Stephen Porges

 • sobota 4. května 2024

  10:00 - 13:00 Naživo & on-line
  Trauma a jeho souvislosti v Kranio sakrální a Polaritní terapii
  Radek Neškrabal

  14:30 - 17:30 Naživo & on-line
  E-motion Opětovné propojení s vašim vnitřním dítětem
  Dorothe Trassl

  19:00 - 22:00 Naživo & on-line
  O rozpouštění, pouštění a odpouštění - Zábavná beseda DušeK
  Jaroslav Dušek, Maroš Vago, Helena Máslová, Ellynne Skove, Radek Neškrabal

 • neděle 5. května 2024

  08:30 - 09:30 Naživo & on-line
  Embryo jóga a regulace nervového systému
  Tereza Winklerová

  10:00 - 12:30 Naživo & on-line
  Přenášení zranění v průběhu života a napříč generacemi
  Thomas Verny

  14:00 - 16:30 Naživo & on-line
  Narušení vazby ve vztahu mezi matkou a dítětem a její náprava
  Ellynne Skove

  17:00 - 18:30 Naživo & on-line
  Rituál dokolébání - přerámování pre a perinatální zkušenosti
  Jana Slavíčková

Účinkující

S kým se na kongresu můžete setkat

Stephen Porges

Stephen Porges

Profesor psychiatrie, vědec a autor polyvagální teorie

Matthew Appleton

Matthew Appleton

Psychoterapeut, kraniosakrální terapeut a dětský integrativní terapeut

Jaap van der Wal

Jaap van der Wal

Anatom-embryolog a fenomenolog

Apab’yan Tew

Apab’yan Tew

Porodník a duchovní průvodce mayského rodu K'iche' z Guatemalské vysočiny

Thomas Verny

Thomas Verny

Světově proslulý lékař, psychiatr, vědec a průkopník prenatální a perinatální psychologie

Dorothe Trassl

Dorothe Trassl

Psycholožka, učitelka jógy a zakladatelka svépomocné metody E-motion.

Ellynne Skove

Ellynne Skove

Somatická psychoterapeutka se specializací na pre a perinatální psychologii

Radek Neškrabal

Radek Neškrabal

Kraniosakrální osteopat a lektor

Jana Slavíčková

Jana Slavíčková

Průvodkyně osobními transformačními rituály přechodu

Tereza Winklerová

Tereza Winklerová

Lektorka sebepéče a flow jogy a zakladatelka Kongresu inteligentního pohybu

Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek

Improvizátor, herec, režisér

Maroš Vago

Maroš Vago

Aplikovaný psycholog a zakladatel projektu APU

Helena Máslová

Helena Máslová

lékařka a psychosomatička

Program

Na co se můžete těšit v jednotlivých dnech

pátek 3. května 2024 sobota 4. května 2024 neděle 5. května 2024

3. května 2024 od 9:30 do 11:30 On-line

Vědomé embryo - fenomenologické okno do našeho prenatálního života

Účinkující: Jaap van der Wal

V této přednášce Jaap van der Wal představí fenomenologický pohled na naši existenci jako embrya, přičemž v pozadí bude stát otázka: Co vlastně děláme, když jsme embryem? Existuje v této fázi našeho života uvědomění nebo vědomí? Prožívá embryo samo sebe a své okolí? Je to vůbec možné u bytosti, která je dnes obvykle považována za "bezmozkovou" a bývá hodnocena jako jakási "ještě nevyvinutá bytost"?

Vědomé embryo - fenomenologické okno do našeho prenatálního života

3. května 2024 od 13:00 do 15:00 On-line

Prenatální vztahovost - Děloha jako determinující matrix, kým se stáváme

Účinkující: Matthew Appleton

Naše nejformativnější zkušenosti se odehrávají ještě před narozením. Tato přednáška se zaměřuje na potřeby prenatálního člověka a na to, jak je můžeme podpořit, abychom vytvořili zdravé základy vznikajícího já.

Prenatální vztahovost - Děloha jako determinující matrix, kým se stáváme

3. května 2024 od 15:30 do 17:30 On-line

Formování vědomí dítěte a Mayská epistemologie

Účinkující: Apab’yan Tew

Filozofie předků Mayů nás zavádí do světa těhotenství, kde je dítě vědomé a vnímavé. Dostane se nám úvodu do tisíciletých znalostí, horlivě uchovávaných, které odhalují přístup mayské medicíny - a předpovídají individuální charakter člověka z dělohy.

Formování vědomí dítěte a Mayská epistemologie

3. května 2024 od 18:30 do 20:00 Ze záznamu

Bezpečí jako prevence i podmínka uzdravení traumatu optikou polyvagální teorie

Účinkující: Stephen Porges

NA ŽIVO JIŽ 22.4. 17:00 - 18:30 / 3.5. 18:30 - 20:00 jen ze záznamu Velká část tohoto interaktivního setkání s autoritou v oblasti diagnostiky a léčby traumatického stresu bude věnována vašim otázkám, na které vám odpoví přímo pan Stephen Porges. 
Setkání je vhodné jak pro terapeuty, tak i pro laiky, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě i lidem kolem.

Bezpečí jako prevence i podmínka uzdravení traumatu optikou polyvagální teorie

4. května 2024 od 10:00 do 13:00 Naživo & on-line

Trauma a jeho souvislosti v Kranio sakrální a Polaritní terapii

Účinkující: Radek Neškrabal

Souvislosti v Kranio sakrální a Polaritní terapii jsou v propojení vnitřních a vnějších světů a jeho dopadu na vývoj a pokračování života. Okamžiky obtížných a náročných situací vtištěných do tkáňovo-tekutinového systému mají dopad do anatomie, fyziologie a vitální síly cítící bytosti a na její původní vývojovou matrici zdraví. Jak tedy napomoci dosáhnout optimálního zrovnovážnění a funkčnosti přibližující se původní matrici zdraví.

Trauma a jeho souvislosti v Kranio sakrální a Polaritní terapii

4. května 2024 od 14:30 do 17:30 Naživo & on-line

E-motion Opětovné propojení s vašim vnitřním dítětem

Účinkující: Dorothe Trassl

Někteří z nás z různých důvodů zdědili trauma po svých předcích nebo převzali strategie zvládání situací a emocionalitu od svých rodičů. Často je to v tomto bodě života nyní zátěž. Objevujeme zcela nový způsob léčení, který vykořeňuje hluboko uložené buněčné vzpomínky, zakořeněná traumata a zranění, k nimž jsme dříve neměli přístup. Metoda E-motion je o práci s tělem, regulaci emocí a odstraňování traumat. Na tomto setkání se seznámíte s technikami, které se zaměřují na regulaci nervového systému a uvolnění starých traumat, která se držela v těle a kterých jste si možná ani nebyli vědomi. Schopnost regulovat svůj nervový systém a emoce v každodenním životě přináší větší klid a radost, uvolnění napětí a stresu, větší sebeuvědomění a vědomější přístup k rozhodování.

E-motion Opětovné propojení s vašim vnitřním dítětem

4. května 2024 od 19:00 do 22:00 Naživo & on-line

O rozpouštění, pouštění a odpouštění - Zábavná beseda DušeK

Účinkující: Jaroslav Dušek, Maroš Vago, Helena Máslová, Ellynne Skove, Radek Neškrabal

Zábavná beseda o tom, jak milovat život ve všech jeho formách i pohybech. Duše K - Rozpouštění, pouštění a odpouštění s Jaroslavem Duškem a jeho hosty Marošem Vago, Helenou Máslovou, Ellynne Skove a Radkem Neškrabalem.

O rozpouštění, pouštění a odpouštění

5. května 2024 od 8:30 do 9:30 Naživo & on-line

Embryo jóga a regulace nervového systému

Účinkující: Tereza Winklerová

Tento ranní workshop bude velmi hravý, praktický a prožitkový. Bude nejen o embryologii, vývojových vzorcích a evolučních souvislostech, ale také o kvalitě neutrálu nebo regulaci autonomního nervového systému pomocí dechové praxe.

Embryo jóga a regulace nervového systému

5. května 2024 od 10:00 do 12:30 Naživo & on-line

Přenášení zranění v průběhu života a napříč generacemi

Účinkující: Thomas Verny

Vystavení stresovým nebo nepřátelským podmínkám v děloze je spojeno s narušeným vývojem a celoživotním rizikem nepříznivých zdravotních následků. Účinky prenatálního traumatu přetrvávají, protože traumatická událost je uzamčena v buněčné struktuře těla. Traumatické události se otiskují do genetického materiálu v zárodečných buňkách, a mohou se tak přenášet po několik generací.

Přenášení zranění v průběhu života a napříč generacemi

5. května 2024 od 14:00 do 16:30 Naživo & on-line

Narušení vazby ve vztahu mezi matkou a dítětem a její náprava

Účinkující: Ellynne Skove

Na tomto semináři se seznámíme s prenatální a perinatální psychologií a tím, jak souvisí se zdravím. Zaměříme se na význam bondingu, narušení bondingu a intervence k nápravě bondingu. Budeme zkoumat otisky početí, těhotenství a porodu.

Narušení vazby ve vztahu mezi matkou a dítětem a její náprava

5. května 2024 od 17:00 do 18:30 Naživo & on-line

Rituál dokolébání - přerámování pre a perinatální zkušenosti

Účinkující: Jana Slavíčková

Rituál dokolébání přináší způsob, jak nahlédnout svou vlastní prenatální a perinatální zkušenost z úrovně paměti těla. V bezpečném prostoru, s dostatkem času na vše, je možné přerámovat tyto naše zkušenosti a dát tělu i duši možnost prožít tento jedinečný liminální čas zrození jinak. Workshop bude obsahovat praktickou ukázku s figurantkou, která již svým vlastním procesem Rituálu dokolébání prošla.

Rituál dokolébání - přerámování pre a perinatální zkušenosti

Proč bychom měli být aktivní součástí této osvětové a zároveň prakticky pojaté vlny stěžejního životního poznání?
Z lásky k sobě i k našim potomkům.

icon

Vědecké poznatky
a
somatická zkušenost

icon

Přední zahraniční
a
čeští odborníci

icon

On-line přenos
a
videozáznam

icon

Přehled možností,
jak si
v praxi pomoci

Křest knih

Součástí kongresu je také křest dvou knih! Českého vydání bestselleru Thomase Vernyho - Tajný život nenarozeného dítěte. Ta už se "narodila" a můžete si ji zakoupit v předprodeji v nakladatelství Bohemica Books nebo přímo na místě v přítomnosti Thomase.
Další knihou, kterou na kongresu pokřtíme, je kniha Matthewa Appletona - ta je aktuálně ještě v tzv. v prenatálním období, ale věříme, že do konání kongresu "narodí".

icon

Návrat k přirozenosti
Matthew Appleton

Často kladené otázky

Co je to trauma?

Podle Stephena Porgese, trauma je komplexní fenomén, který zahrnuje jak psychologickou, tak fyziologickou dysregulaci. Trauma je charakteristické zážitky, které překračují schopnost jednotlivce zvládat situace a narušují reakce autonomního nervového systému na stres. Trauma, jak jej popisuje Gabor Maté, často vzniká v důsledku nepříznivých zážitků v raném vývoji a je charakterizováno odtržením od sebe, ostatních a prostředí. Trauma se může projevovat různými způsoby, ovlivňující emocionální, kognitivní a fyzické zdraví, a často vyžaduje holistický přístup k uzdravení.

Co je to prenatální trauma?

Prenatální trauma podle teorie Thomase Vernyho je zkušeností, která ovlivňuje vývoj dítěte již v období před narozením. Tato zkušenost může zahrnovat stres, emocionální napětí nebo fyzické nepohodlí matky, které se může přenést na plod a ovlivnit jeho pozdější psychické, emocionální a fyzické zdraví. Perinatální trauma podle Thomase Vernyho zahrnuje traumatické události nebo stresové situace, které se vyskytují kolem doby narození dítěte, tj. během těhotenství, porodu a krátce po něm. Tyto události mohou ovlivnit jak matku, tak i dítě a mohou mít dlouhodobé dopady na jejich psychické, emocionální a fyzické zdraví. Perinatální trauma může zahrnovat komplikace během porodu, závažné zdravotní problémy u novorozence nebo matky, nebo stres spojený s novým mateřstvím.

Jak rozpoznám, že v sobě nosím trauma?

Podle Stephena Porgese můžete rozpoznat přítomnost traumatu ve svém těle a psychickém stavu několika způsoby, které odrážejí dysregulaci autonomického nervového systému. Některé z těchto příznaků mohou zahrnovat: Zvýšenou reaktivitu na stres: Můžete si všimnout, že se rychleji dostáváte do stavu úzkosti, strachu nebo vzrušení při vystavení stresovým situacím. Obtíže s regulací emocí: Můžete mít potíže s regulací silných emocí, jako je strach, hněv nebo smutek, a můžete se cítit, že máte výkyvy nálad nebo emocí. Problémy s mezipersonálními vztahy: Trauma může ovlivnit vaši schopnost navazovat a udržovat zdravé vztahy s ostatními. Můžete mít potíže s důvěrou v ostatní nebo se cítit izolovaně. Fyzické příznaky: Trauma může vyvolat různé fyzické příznaky, jako je například chronická bolest, napětí v těle, gastrointestinální problémy nebo migrény. Změny ve spánku a chování: Můžete si všimnout změn ve spánkových vzorech, jako jsou noční můry, nespavost nebo přílišná spavost. Také můžete pozorovat změny ve svém chování, například zvýšenou podrážděnost nebo ústupové chování. Je důležité si uvědomit, že přítomnost těchto příznaků nemusí jednoznačně znamenat, že trpíte traumatem, ale mohou naznačovat potřebu dalšího zkoumání a podpory.

Co je to somatika?

Terapeutka, učitelka jógy a koučka Ellynne Skove, považuje somatiku za multidimenzionální přístup k poznání a transformaci těla, mysli a emocí, který klade důraz na vnímání tělesného prožitku a uvědomění si vědomí těla. Tento přístup nám umožňuje prozkoumávat propojení mezi našimi tělesnými projevy, emocemi, myšlenkami a životními zkušenostmi. Somatika nás zve k hlubšímu porozumění těla jako zdroji moudrosti a nástroji pro sebepoznání a osobní rozvoj.

Co si mám představit pod pojmem vědecko-somatický kongres?

Tento vědecko-somatický kongres zahrnuje setkání odborníků a výzkumných pracovníků z oblasti pre a perinatálního vývoje a odborníků z oblasti somatické psychologie a tělesného pohybu. Cílem tohoto kongresu je tedy nejen představit nejnovější výzkum, ale také zprostředkovat možnost prožít a prozkoumat koncepty a teorie přímo v těle. Somatická zkušenost může navíc inspirovat nové myšlenky, kreativitu a inovaci.

Jaké techniky pro práci s traumatem budou na této konferenci představeny?

- viz. program a Anotace vystoupení

Je kongres vhodný i pro veřejnost?

Ano, kongres je vhodný i pro veřejnost se zájmem o uzdravování pre a perinatálních traumat. To může zahrnovat nastávající rodiče, rodiče malých dětí, rodinné příslušníky, kteří chtějí aktivně přispět k uzdravení traumat, nebo lidi, kteří chtějí uzdravit své vlastní pre či perinatální trauma.

Jak mohu přispět nebo prezentovat na konferenci?

Studenti a výzkumní pracovníci se zaměřením na pre a perinatální trauma budou mít možnost prezentovat svůj výzkumný poster ve společenských prostorách kongresu. Pokud máte zájem o prezentaci svého výzkumného posteru, prosím napište nám na [email protected].

Bude k dispozici certifikát pro účastníky?

Certifikace pro účastníky bude k dispozici na písemné vyžádání. Prosím kontaktujte [email protected].

Jaké jsou možnosti networkingu na kongresu?

Na kongresu budou přítomni odborníci a profesionálové z různých oborů a terapeutických přístupů, které bude možno na místě individuálně oslovit. Organizovaný networking neplánujeme.

Partneři a podporovatelé